Beperkte opening binnen de COVID-19 richtlijnen (Dorpshuis en De Strinke)

Update 24 augustus 2021

In het openingsplan van de rijksoverheid staat “Stap voor stap de 1,5 meter loslaten”. Er wordt aangekondigd dat de 1,5 meter afstand per 20 september vervalt, en daarmee ook het maximaal aantal bezoekers per ruimte. Vanaf 30 augustus 2021 is de voordeur van de vensterschool weeg geopend voor sporters en deelnemers aan onze activiteiten. Dus nog even de 1,5 meter in acht nemen. Wel is het nog steeds verplicht bij binnenkomst de desinfectiezuilen te gebruiken. De horeca sluit vooralsnog om middernacht, en een vaste zitplaats moet worden aangehouden. En heb je corona-gerelateerde klachten; blijf dan thuis, doe een zelftest of laat je testen.

Update 24 maart 2021

De lockdown is verlengd tot 21 april 2021. Tot die datum zijn het Dorpshuis en De Strinke gesloten.

Update 9 maart 2021

De lockdown is verlengd tot 31 maart 2021. Tot die datum zijn het Dorpshuis en De Strinke gesloten. Op 17 maart 2021 zijn de Sporthal Hoogkerk en De Strinke wel geopend als stemlokaal.

Update 25 februari 2021

Uit informatie van de rijksoverheid blijkt dat we in ieder geval nog tot en met 15 maart gesloten moeten blijven. Op de persconferentie van 8 maart horen we hoe het er na 15 maart uit gaat zien.  

Update 4 februari 2021

De lockdown duurt in ieder geval tot 3 maart 2021. Tot dan zijn we noodgedwongen gesloten.

Update 13 januari 2021

Uit de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 is gebleken dat we zeker dicht moeten blijven tot 10 februari 2021. 

Update 15 december 2020

Uit de toespraak van Mark Rutte en de informatie op rijksoverheid.nl kunnen we vaststellen dat het Dorpshuis Hoogkerk en De Strinke geheel gesloten zijn vanaf vandaag tot ten minste 19 januari 2021. Alle reguliere activiteiten komen hiermee te vervallen. Voor reeds betaalde lessen/activiteiten wordt gekeken of deze kunnen worden ingehaald na 19 januari 2021. Lukt dit niet, dan compenseren wij uiteraard voor niet genoten lessen. Ook vervallen alle gemaakte reserveringen van zalen en overige ruimtes tussen nu en 19 januari 2021. Binnensporten zijn volledig stilgelegd, dus ook de sporthal Hoogkerk is niet open. Kijk voor informatie over sport op de website van Sport050 gemeente Groningen.  Pas na de persconferentie van 12 januari 2021 kunnen wij je verder informeren over een eventuele heropening, en binnen welke beperkingen dit kan en mag plaatsvinden. Houd daarbij rekening met het feit dat de lockdown ook verlengd kan worden na 19 januari……. Let op: Ook het jaarlijkse oud en nieuw feestje in de sporthal in de nieuwjaarnacht vindt dit jaar niet plaats!   

Update 4 november 2020

Uit de informatie over de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown, die loopt van 4 november 22.00 uur tot 19 november, zijn we tot de conclusie gekomen dat we alle activiteiten tot 19 november helaas moeten annuleren. Het Dorpshuis en De Strinke zijn gesloten van 5 november tot 19 november 2020. Voor activiteiten die plaatsvinden onder verantwoording of begeleiding van het jongerenwerk geldt een uitzondering; informeer bij het jongerenwerk over je activiteit. De schoolsport, en activiteiten van sportverenigingen in de sporthal vallen ook onder andere regels; kijk daarvoor op de website van Sport050. 

Update 21 oktober 2020

Na contact door een collega van de stichting Groninger Dorpen met de veiligheidsregio Groningen is duidelijk geworden dat alle horeca in ons Dorpshuis niet is toegestaan. Dat betekent niet alleen dat de bar gesloten is (dat was al zo) maar dat activiteiten en vergaderingen niet door ons van koffie en thee mogen worden voorzien. U mag geen eigen eten of drinken meenemen naar het Dorpshuis. Bij bewegingsactiviteiten staan wij het meebrengen van een flesje water wel toe. 

Update 14 oktober 2020

Na inventarisatie via rijksoverheid.nl en collegiaal overleg met andere accommodaties in de stad Groningen is duidelijkheid gekomen over welke activiteiten wel en welke niet bij ons door kunnen gaan in de periode 14 oktober tot 11 november 2020. Er is druk door ons rondgebeld om alle docenten, contactpersonen en deelnemers in te lichten over de consequenties. Bij twijfel, bel ons op 050-5375230 en informeer over uw activiteit. Voor informatie over sport in de sporthal en het gymlokaal adviseren wij te kijken bij de gemeente Groningen, Sport050. Zeker kunnen we vermelden dat wedstrijden vervallen, en dat alle kleedkamers en douches gesloten moeten blijven. Verder gelden in het Dorpshuis alle inperkingsregels van de rijksoverheid; de horeca is dicht (het Suykercafé biedt vanaf maandag 19 oktober wel afhaallunches) , bezoek is alleen mogelijk na reservering/aanmelding (graag 48 uur in het voren), er is een gezondheidscheck aan de voordeur, er geldt dringend advies een mondkapje te dragen (dit wordt waarschijnlijk landelijk verplicht) en bezoek ons niet bij corona-gerelateerde klachten.        

Update 29 september 2020

In de periode 29 september tot en met 20 oktober 2020 gelden bovenop de al bestaande regels extra landelijke richtlijnen . Bij sportactiviteiten in de sporthal en langs de velden mag geen publiek aanwezig zijn. In verband met de richtlijnen rond sportkantines is de bar gesloten. Bij activiteiten van het Dorpshuis en vergaderingen in het Dorpshuis komen wij uw consumpties brengen. Vanuit de sporthal mogen wij u geen toegang tot het Dorpshuis verlenen.  Er geldt een maximum van 30 personen voor een samenkomst (dit beperkt het bezoekersaantal in de Grote Zaal Dorpshuis en de middenzaal van De Strinke). In het Suykercafé mogen maximaal 4 personen een gezelschap vormen.

Update 28 september 2020

Vanaf 27 september 2020 18.00 uur gelden in de provincie Groningen nieuwe richtlijnen in verband met de gestegen besmettingsgraad. Dat betekent dat samenkomsten zijn beperkt tot een maximum van 50 personen. Verder geldt de regel, dat we vanaf 24.00 uur geen nieuwe mensen meer mogen toelaten, en dat om 24.00 uur de lichten aan moeten en de muziek uit. Na 01.00 uur moeten alle gasten vertrokken zijn. Echter zijn we als Sociaal Culturele instelling sowieso vanaf 23.00 uur gesloten voor publiek en vindt de algehele afsluiting altijd voor 24.00 uur plaats. Vanwege de 1,5 meter regel is er ook geen ruimte bij ons beschikbaar die de maximum 50 personen kan huisvesten. Kijkt u bij zalenverhuur voor de maximum capaciteit van elke ruimte.

Ook is bekend geworden dat de jaarlijkse Oud en Nieuw viering in de Sporthal Hoogkerk dit jaar niet mag plaatsvinden in verband met de geldende COVID-19 regels.     

Update 2 september 2020.

Alle bezoek aan het Dorpshuis Hoogkerk is gebonden aan de landelijk geldende beperkingen in verband met COVID-19. U heeft alleen toegang na het maken van een afspraak of op uitnodiging, waarbij oude reserveringen en afspraken zijn komen te vervallen. Bezoek aan een activiteit van het Dorpshuis waarvoor u zich heeft opgegeven geldt als een afspraak. Wij doen de voordeur maximaal 10 minuten vooraf voor u open. Er worden dan eerst een aantal vragen gesteld en wij meten uw temperatuur. Bij COVID-19 gerelateerde klachten mogen wij u niet binnen laten. Dit geldt voor elk afzonderlijk bezoek, dus ook als u eerder bent geweest. U bent verplicht de desinfectiezuilen te gebruiken. Verder verwachten wij van alle bezoekers, dat zij de geldende RIVM richtlijnen respecteren, de aangegeven looproutes volgen en aanwijzingen van onze medewerkers opvolgen. Blijf thuis als u verkouden of grieperig bent! 

Vanaf 1 juli mogen we maximaal 100 mensen binnen laten, maar dienen we wel steeds rekening te houden met de maximum capaciteit per ruimte in verband met de anderhalve meter afstand.
Hiervoor hebben we een bezoekersinstructie gemaakt die u hier kunt inzien en eventueel kunt afdrukken.

Vrijwel alle activiteiten van het Dorpshuis Hoogkerk kunnen doorgaan onder de geldende COVID-19 regels. Op veel activiteiten kunnen we met een beperkt aantal deelnemers (vanwege de 1,5 meter afstand) en/of een aangepast programma van start. De toneelverenigingen De Komendianten en HTV hebben besloten geen repetities te houden ivm gevaar van besmetting. Ook zijn de beperkende maatregelen met het uitzicht op de opvoeringen van februari en maart 2021 dusdanig, dat er onvoldoende ruimte is voor publiek. Binnen de nu geldende maatregelen zou het feest na de voorstelling ook niet mogen plaatsvinden. Daarmee is duidelijk, dat de toneelvoorstellingen van februari en maart 2021 helaas komen te vervallen. De Salsadans vindt niet plaats tot 31 december 2020; het bestuur acht de activiteit te risicovol onder de COVID-19 regels.    

De Strinke opent vanaf 1 september 2020 met een aangepast programma.

Wanneer u na een activiteit of bezoek aan de sporthal ons sportcafé wenst te bezoeken, dan gelden daar de horecaregels; registratie in verband met bron- contactonderzoek, alleen zittend aan een tafel (niet staan, niet rondlopen, niet aan de bar) en uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot andere personen. Ook bij een bezoek aan het Suykercafé gelden de horecaregels.   

Voor het bespreken van een vergadering verzoeken wij u dringend dit via de e-mail aan te vragen op planning@dorpshuishoogkerk.nl . Dit minimaal 48 uur vooraf.

De bluesavond van 28 maart jongstleden is vervallen. We hebben besloten een nieuwe poging te wagen op 27 maart 2021, met hetzelfde programma. Reeds gekochte kaarten blijven geldig. Indien gewenst kan u tegen inlevering van de reeds gekochte toegangskaart(en) het aankoopbedrag terugkrijgen. Dit kan alleen op afspraak vanaf 1 juni. Bij voorkeur een afspraak maken via een e-mail aan backoffice@dorpshuishoogkerk.nl Kunt u niet mailen, dan graag bellen naar ons algemene nummer op 0505375230.

De sporthal en het gymlokaal zijn geopend. Richtlijnen voor gebruik en geldende beperkingen kunt u nalezen op https://sport050.nl/nieuws/coronavirus/

De dienst burgerzaken (o.a. paspoorten en rijbewijzen) blijft tot nader order gesloten.

Sozen van het jongerenwerk vinden weer plaats in de jongerenlocatie in de vensterschool. Dit uiteraard volgens de RIVM richtlijnen. Vraag bij het WIJ-team en de jongerenwerkers voor meer informatie.

Kinderen die naar OBS De Ploeg gaan, of naar SKSG Ranonkel of Kids-First COP Dribbel kunnen niet via de voordeur van de vensterschool. Wij verzoeken jullie de richtlijnen van elk van deze instellingen in acht te nemen.

Pas goed op jezelf en op alle mensen om je heen, of je ze nu kent of niet.