Over het dorpshuis

Wat is de stichting Dorpshuis Hoogkerk?

De Stichting Dorpshuis Hoogkerk exploiteert het gelijknamige dorpshuis (inclusief jongerenlocatie) en De Strinke in Hoogkerk. Deze buurtcentra zijn bedoeld voor activiteiten van en voor de bewoners van Hoogkerk en omgeving. Het Dorpshuis is gevestigd in de Vensterschool (Zuiderweg 70) en biedt een uitgebreid activiteitenaanbod voor jong en oud. In De Strinke (Peizerweg 168) vinden voornamelijk activiteiten plaats voor kinderen en jongeren, deze activiteiten worden begeleidt door medewerkers van het WIJ-team. Ook de activiteiten in de jongerenlocatie in de Vensterschool worden begeleidt door medewerkers van het WIJ-team.

De Stichting Dorpshuis Hoogkerk voert ook een groot deel van de beheertaken in het gebouw van de Vensterschool uit voor en namens de partners binnen de Vensterschool en de gemeente Groningen, die eigenaar van het gebouw is. Ook het beheer van de sporthal en het gymlokaal (exclusief de ochtendschoonmaak) wordt uitgevoerd door het Dorpshuis.

Ideeën voor nieuwe (niet commerciële) activiteiten zijn altijd welkom. Neemt u dan contact met ons op en wij zullen kijken of er een mogelijkheid is een nieuwe activiteit te starten.

Namens het bestuur, vrijwilligers en de medewerkers wensen wij u een prettig verblijf in onze accommodaties.