Privacy beleid

Dorpshuishoogkerk.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Dit houdt in dat Dorpshuishoogkerk.nl vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat ze uitsluitend door Dorpshuishoogkerk.nl worden gebruikt. Van verkoop aan derden is geenszins sprake.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Dorpshuis Hoogkerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dorpshuis Hoogkerk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dorpshuis Hoogkerk verstrekt. Dorpshuis Hoogkerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Wanneer u betaald voor een cursus, workshop etc. via de PIN of via een overmaking op ons bankrekeningnummer beschikken wij daardoor over uw bankrekeningnummer. Dit wordt door middel van een koppeling met onze bank opgeslagen in onze boekhouding. De boekhouding is alleen toegankelijk voor de Zakelijk Leider. In verwerkingen van de boekhouding, zoals verslaglegging aan bestuur en de gemeente Groningen (in verband met het afleggen van subsidieverantwoording) zijn uw gegevens niet zichtbaar. In verband met wettelijke verplichtingen worden gegevens in de boekhouding tot vijf jaar terug bewaard.

WAAROM Dorpshuis Hoogkerk GEGEVENS NODIG HEEFT
Dorpshuis Hoogkerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Dorpshuis Hoogkerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Dorpshuis Hoogkerk GEGEVENS BEWAART
Dorpshuis Hoogkerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Dorpshuis Hoogkerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Dorpshuis Hoogkerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dorpshuis Hoogkerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Dorpshuis Hoogkerk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dorpshuis Hoogkerk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dorpshuis Hoogkerk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dorpshuis Hoogkerk heeft hier geen invloed op. Dorpshuis Hoogkerk heeft Google geen toestemming gegeven om via Dorpshuis Hoogkerk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dorpshuishoogkerk.nl . Dorpshuis Hoogkerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Dorpshuis Hoogkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dorpshuis Hoogkerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dorpshuis Hoogkerk op via info@dorpshuishoogkerk.nl.

Dorpshuishoogkerk.nl is een website van de stichting Dorpshuis Hoogkerk.