Gym op muziek (dames 50+)

In de kleine gymzaal van de vensterschool Hoogkerk onder deskundige begeleiding.

Wanneer: dinsdag 14.00 – 15.00 uur

Kosten: € 12,- per maand

Informatie en opgave:  Gerda Wieringa, gerdawieringa@hotmail.com

Deze activiteit vindt plaats met inachtneming van de 1,5 meter afstand.